BA
Irodánk
Bemutatkozás
Irodánk
Dr. Benn András Ügyvédi Iroda
Komplex jogi megoldások a város szívében
A Dr. Benn András Ügyvédi Irodát 2007 áprilisában alapítottam. Munkámban olyan megoldások megtalálására törekszem, amelyek az ügyfelek számára a jogi lehetőségek keretein belül a legoptimálisabb eredményeket hozzák. Tevékenységem során a problémamegoldás jellemez és a lehető leghatékonyabb érdekérvényesítésre törekszem. Irodám komplex szolgáltatást nyújt mind magánszemélyek mind cégek részére, a jogi tanácsadáson túl perbeli képviseletet, okiratszerkesztést és hivatali ügyintézést egyaránt ellátok. Felsőfokú angol szakmai nyelvismeretemnek köszönhetően ügyfeleim között több nemzetközi cég és külföldi magánszemély is megtalálható. Szakmai elhivatottságomnak köszönhetem minden eddigi munkatapasztalatom, amelyekről a Tevékenységek között olvashat részletesebben.
Dr. Benn András
ügyvéd
Munkatársak
>
Dr. Benn András
>
dr. Baranyi Andrea
>
dr. Nagy Edit
>
Dr. Scheffer Patrícia
Dr. Benn András
Dr. Benn András
ügyvéd
Jogi tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának nappali tagozatán végeztem, 2003-ban diplomáztam. Tanulmányaim közben a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Európa-jogi szakirányú képzésén vettem részt, ahol szakirányú felsőfokú bizonyítványt szereztem. A szakmai ismereteimet Dr. Virág István Ügyvédi Irodában szereztem ügyvédjelöltként. A principálisommal azóta is munkakapcsolatban állunk. Sikeres szakvizsgáimat követően 2007 áprilisában avattak ügyvéddé. Felsőfokú angol nyelvtudással és középfokú német nyelvismerettel rendelkezem. Szakmai munkámról a Tevékenységek között olvashat.
dr. Baranyi Andrea
dr. Baranyi Andrea
ügyvédjelölt
2011-ben végeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán. 2015. márciusában csatlakoztam ügyvédjelöltként a Dr. Benn András Ügyvédi Irodához, ahol munkám során elsősorban cégügyekkel, társasházi ügyekkel - különösen társasházi követeléskezeléssel -, végrehajtási eljárásokkal, nonprofit szervezetek jogával és adásvételi szerződések előkészítésével foglalkozom. Munkámat középfokú angol nyelvtudásom segíti, melyet igyekszem folyamatosan fejleszteni, és magasabb szintre emelni.
dr. Nagy Edit
dr. Nagy Edit
ügyvédjelölt
2015-ben végeztem a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Tanulmányaim során egy szemesztert a bécsi egyetem, jogi karán töltöttem, ami által a német nyelvtudásomat volt lehetőségem elmélyíteni. A szakmai gyakorlatomat egy vegyes profilú ügyvédi irodában, valamint Bécsben a Magyarországi Nagykövetségen töltöttem. Diplomám megszerzését követően,  pályakezdő ügyvédjelöltkén, 2015. júliusában csatlakoztam a Dr. Benn András Ügyvédi Irodához, ahol jelenleg peres és nem peres eljárásokban történő okiratok, beadványok, keresetlevelek szerkesztésével, cégügyekkel, valamint követelések behajtásával foglalkozom.
Dr. Scheffer Patrícia
Dr. Scheffer Patrícia
ügyvéd együttműködő partner
2006-ban végeztem a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 2012. május 23-tól vezettem önálló ügyvédi irodámat, amely alapítása óta együttműködik a Dr. Benn András Ügyvédi Irodával. Irodám már a kezdetektől elsősorban a követelésbehajtásra, a gazdaság résztvevőinek szerződéses és vagyonjogi kapcsolatainak rendezésére, ingatlan és cégügyekre, peres és egyéb eljárásjogi képviseletre, civil szervezetek jogára, meglévő, működő gazdasági társaságok jogi átvilágítására, valamint öröklésjogi esetekre specializálódott.
Tevékenységek
Tevékenységek
Az Ügyvédi Irodám a gazdasági élet teljes spektrumát érintő jogi tanácsadást nyújt, melyen belül elsősorban polgári, kereskedelmi, társasági és munkajogi területekre specializálódott. Kiemelten foglalkozom követeléskezeléssel és igényérvényesítéssel az eljárások kezdeményezésétől egészen a végrehajtási eljárás befejezéséig.
Tevékenységek
Az Iroda a kezdetektől foglalkozik társasházak alapításával és állandó képviseletével. A gazdasági élet szereplői mellett az Iroda kiemelt figyelmet fordít a magánszemélyek számára nyújtott személyre szabott tanácsadásra és esetleges perbeli vagy egyéb képviseletre ingatlan adás-vételi, családjogi, végrehajtási területen, peres és igény szerinti egyéb ügyekben.
Kereskedelmi, gazdasági és végrehajtási jog
Szerződések készítése és véleményezése
Felszámolási, csőd, végrehajtási eljárásokban történő képviselet
Társasági jog
Gazdasági társaságok alapítása
Gazdasági társaságok változásainak bejegyzése, üzletrész adás-vételi szerződések, szindikátusi szerződések készítése
Gazdasági társaságok átalakulása
Gazdasági társaságok végelszámolása
Egyéb polgári jogi ügyek
Kártérítési ügyek
Közös tulajdon megszűntetése
Klasszikus peres eljárások
Szomszédjogi birtokháborítási perek
Munkajog
Munkavédelmi és munkaügyi eljárásokban történő tanácsadás és képviselet, szükség esetén eljárást követő közigazgatási perben történő képviselet
Munkaviszonyok létesítésével, módosításával és megszűntetésével kapcsolatos teljes körű tanácsadás és peres képviselet
Ingatlanjog Ingatlan adás-vételi szerződések készítése és véleményezése
Tartási- és életjáradék szerződések
Ingatlanok használati szerződései
Bérleti szerződések készítése, véleményezése
Telekalakítási, ingatlan átminősítési eljárások bonyolítása
Családjog
Válóperek
Végrendeletek
Házassági- vagyonjogi szerződések
Képviselet hagyatéki eljárások során
Büntetőjog
Tanácsadás és képviselet büntető- és szabálysértési eljárásokkal kapcsolatban
Gazdasági bűncselekményekkel kapcsolatos sértetti képviselet vagy védői feladatok ellátása
Társadalmi szervezetek joga
Egyesületek alapítása, változások átvezetésére irányuló eljárásokban való részvétel egyesületek végelszámolása
Társasházak jogi képviselete
Társasházi Alapító okiratok és Szervezeti és működési szabályzatok szerkesztése
Állandó képviselet (kintlévőségek behajtása peres fizetési meghagyásos úton, jelzálog bejegyzés és egyéb intézkedések)
Peres képviselet egyéb társasházi ügyekben
Biztosítási jog
Biztosítási jogviszonyból eredő eljárásbeli képviselet
A megbízási díj
Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 9.§ (2) bekezdése alapján az ügyvédi munkadíj szabad megállapodás tárgya. A megbízási díj minden esetben az Iroda Megbízójával történő megállapodás szerint, a konkrét ügy jellegétől függően kerül meghatározásra.
Eseti megbízás esetén óradíjas vagy fix díjas, állandó, folyamatos jellegű megbízás esetén pedig havonta esedékes átalány díjas megállapodásra is lehetőség van. A megbízás ellátásával kapcsolatban felmerült tételes költségek - így különösen az illeték vagy a közzétételi költségtérítés összege - megtérítése az Iroda Megbízóját terhelik.
Szeretném felhívni szíves figyelmét arra, hogy a honlapon szereplő információk tájékoztató jellegűek, így azok nem minősülnek tanácsadásnak, ajánlattételnek vagy arra történő felhívásnak, illetve reklámnak. A fentiek miatt az oldalon fellelhető információk felhasználása esetén az oldal szerkesztőjét felelősség nem terheli. A honlap Magyar Ügyvédi Kamara 2/2001. számú, az ügyvédi honlap tartalmáról szóló állásfoglalásának figyelembevételével készült.
Partnerek
Partnerek
A megbízói köröm széles, hiszen ügyfeleim között hazai és nemzetközi tulajdonú kis- és középvállalatok, családi- és mikrovállalkozások, valamint magánszemélyek egyaránt megtalálhatóak.
Megbízóim közül néhány a teljesség igénye nélkül:
Piacvezető építőanyag kereskedő cég állandó jogi képviselete
Nemzetközi szállítmányozó cég állandó jogi képviselete
Építőipari kivitelező cégek állandó jogi képviselete
Építőipari közhasznú szervezet számára jogi tanácsadás
Autóalkatrészeket gyártó cég számára munkajogi tanácsadás
Társasházak több kerületben
Ingatlan közvetítő cégek perbeni képviselete
Sportegyesületek állandó képviselete
Partnerek
Kapcsolat
Kapcsolat
Mail Mobiltelefonszám Iroda telefonszáma Térkép
Kapcsolat
Dr. Benn András
Ügyvédi Iroda
1068 Budapest
Dózsa György út 94.
III. emelet 3.
(közvetlen a Hősök terénél)


Regisztrációs szám: Budapesti Ügyvédi Kamara 2328
Adószám: 18192919-3-42
Pénzforgalmi bankszámlaszám: Unicredit Bank Zrt. 10918001-00000100-96470001
Letéti számlaszám: Unicredit Bank Zrt. 10918001-00000100-96470025